Holistiskt synsätt

Vi ser till hela människan - att alla våra delar i form av kropp, själ, ande, tankar, känslor, osv, är starkt sammanflätade och skapar den helhet som är du/jag. För oss är det helt naturligt att alla komponenter av oss själva, liksom områden i vår tillvaro, ständigt påverkar varandra och behöver komma i balans för att vi ska uppnå hälsa och välmående i våra liv.


Till oss kan du komma för att få hjälp med att upprätthålla den balans du redan har funnit – eller få hjälp med att hitta dit.

Utifrån personlighet och befintliga omständigheter i livet kan det vara olika hur vi önskar bemöta våra problem och obalanser för att kunna ta itu med dem, därför erbjuder vi dig ett urval av terapeuter och vägledare med olika bakgrund, verktyg & behandlingstekniker.


Välkommen till oss på Holi!
Is there scientific proof we can heal ourselves?Today I Rise - Beautiful Poetic ShortfilmMy philosophy for a happy life -Sam Berns