Kroppen som instrument för att utforska, förstå och uttrycka oss i världen.

Många gånger har jag funderat över vad det är som hindrar oss från att röra oss och uttrycka oss fysiskt precis så som vi vill. Nyfikenhet drev mig att börja utbilda mig i posturalträning. I posturalträningen har jag fått redskap för att förstå hur stelheter och skevheter i kroppen kan uppstå och hur vi kan hitta tillbaka till en kropp i balans och ökad rörlighet. En kropp att må bra i.BAKGRUND
Utbildad koreograf från Escola de Dança da FUNCEB, Salvador, Brasilien och civilingenjör från Chalmers, Göteborg. Dansat, koreograferat och undervisat dans sedan början av 90-talet. Utbildad i Reiki steg 1 och 2. Medlem i Förenade Reikiförbundet. Utbildad i posturalträning genom Optimum-metoden och PhysioScale. Behandlingsansvarsförsäkrad genom Gefvert försäkringsmäklare.POSTURAL TRÄNING - för ökad rörlighet och funktionell hållning
Genom att aktivera och stärka hållningsmuskulaturen och släppa anspänningar i kompenserande muskler kan vi nå en kropp i balans, med ökad rörlighet och en funktionell hållning.

Vid besöket analyserar vi tillsammans din hållning och rörlighet. Utifrån det och en beskrivning av dina besvär sätter jag samman ett träningsprogram med övningar anpassade efter dina behov och förutsättningar. Vi går igenom programmet på plats och sedan tränar du hemma. Vid behov träffas vi igen efter några veckor och kompletterar med ytterligare övningar.REIKI - en djupavslappnande behandling för ökat välbefinnande
Reiki är en mjuk behandlingsmetod vid till exempel stress och fysiska spänningar. Reiki stimulerar kroppens egna läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

Under behandlingen ligger du som klient fullt påklädd på en brits. Jag lägger händerna på olika punkter på din kropp enligt ett schema, vanligtvis med början vid huvudet och kroppens framsida, för att sedan fortsätta ner till fötterna och till baksidan.KONTAKT

0704-795309
boka@rorelsefrihet.se


Hemsida:
www.rorelsefrihet.se

Facebook:

rorelsefrihet.se


Instagram:

rorelsefrihet.se

Paula

Paula de Hollanda


Postural Träning
Reiki