Lisa Mannheimer

 

Gestaltterapeut

- Individualterapi

-Par- & Familjeterapi

Kanske läser du det här för att du funderar på att gå i terapi eller samtal. Kanske har du tänkt att jag vill/ borde nog prata med någon. Välkommen att pröva.

 

I terapin erbjuder jag dig att, tillsammans med mig, utforska vem du är och hur du lever ditt liv och hur du har det med dina relationer. Allt för att du skall få en större självmedvetenhet och förståelse för dig själv och ditt liv. Det är först när vi blir medvetna om oss själva, våra tillgångar och svårigheter som vi har möjlighet att välja att göra på ett annat sätt. 

Gestaltterapi arbetar med det som sker här och nu. Det som är uppenbart men kanske oförståeligt eller svårt att acceptera eller förändra. Inte bara det du tänker, utan kanske främst, det du känner.

 

En ung man sa en gång om terapi: 

ATT GÅ I TERAPI ÄR SOM ATT HA ETT SAMTAL MED SIG SJÄLV, DÄR NÅGON ANNAN STÄLLER FRÅGORNA. 

Det känns som en go förklaring till hur jag tänker kring mitt sätt att arbeta. Du är experten på dig och jag vill stötta dig i ditt utforskande.

 

Jag är socionom och Gestaltterpeut. Att jobba med människor har alltid varit viktigt för mig. Jag är 58 år. Gift och har två vuxna barn. Jag älskar att bara hänga i naturen eller i soffan. 

 

 

Jag erbjuder samtal eller terapi till enskilda, par eller familjer.

 

Kontakt:

 

Lisa Mannheimer

Tel: 0702-129522

E-post: info (at) lisamannheimer.se

 

 

Observera: vid mail, byt ut (at) mot @ och skriv ihop utan mellanslag.