Terapi, stödsamtal & meditation


Jag har en integrativ syn på psykoterapi och erbjuder existentiella samtal och psykologisk behandling för individer och par. Jag arbetar utifrån ett perspektiv där visdomstraditioner som Buddhismen, har en central plats med människan som en andlig varelse. Kropp - psyke - själ - kontext.


”Det du springer ifrån - förföljer dig - för att förlösa dig.”
-Vigdis Garbarek, Veien, 2013.


Att gå i terapi hos mig handlar om att möta sig själv och den verklighet som man är en del av. Att förstå sin livshistoria med både de goda och de svåra upplevelserna och hur de påverkat och format dig.
När vi arbetar terapeutiskt möter vi vårt psyke, tankar, känslor, nervsystemet och kroppen. Men vi möter också vårt inre, våra resurser, vårt energisystem och vår kapacitet.


Det handlar om att vända uppmärksamheten mot ditt inre och utveckla möjligheten för att vara med dig själv, med värme och omtanke. Att möta smärtan så att den kan transformeras, istället för att undvikas. Att vara med alla sina känslouttryck och att hitta sätt att hantera dem. Att finna ut av vad som är viktigt för dig och att samtidigt ta steg i vardagslivet för och mot det som är i samklang med ditt inre.


Jag arbetar utifrån olika psykologiska metoder inom både relationell terapi och KBT. Olika metoder jag använder är: CFT: Compassion fokuserad terapi, Lifespan integration, ACT: Acceptance and comitment therapy, Meditation/mindfulness, dans & rörelseterapi, bild och skapande metoder.

Min grund utbildning är Beteendevetare, Grundläggande psykoterapi utbildning inom relationell terapi och KBT (Steg 1). Jag är också utbildad Kroppsterapeut och meditationslärare sedan 25 år och har själv mediterat i 35 år. Jag har vidareutbildning inom Dans & rörelseterapi 52, 5 hp, traumabehandling, CFT, ACT. Skriver just nu en Magister uppsats inom Socialt arbete.


Min egen erfarenhet är att vi är själar, eller medvetanden i en fysisk kropp. Att livet pågår på olika nivåer samtidigt, där vi djupast sett, bak vårt personliga Jag, är den samma i vår botten och inte uppdelade.

Jag har under 6 år varit en del av A.H. Almaas, Diamond Approach med retreats och lärarhandledning i England. Jag har i snart 20 år samtalat med den norska visdoms läraren Vigdis Garbarek. Jag har också kontinuerlig handledning av Legitimerade Psykoterapeuter för att erbjuda klienter den bästa hjälp jag kan.


Det jag kan erbjuda är:
Samtal om livet & vardagen & meningsfullhet i vardagen.
Terapi för olika problemområden som ångest, stress, trauma eller känslohantering etc.
Par samtal.
Kortare stödsamtal för specifika utmaningar, beslut.
Meditation & mindfulness. Individuellt eller i små grupper.
Dans & rörelseterapi, arbete med kroppen & svårigheter med egen kropp.
Konstnärlig terapi, där vi tar utgångspunkt i den skapande människan och använder uttryck som bild, rörelse, det skrivna ordet, gestaltande, röstarbete etc.


Du är välkommen att höra av dig, så ser vi tillsammans om jag kan vara med på att stödja eller hjälpa dig med det du behöver.


Priser inkl. moms:
950 kr 60 min.
1400 kr 1.30 min.
Kontakt:


Savannah Rosén

Tel: 0767-777327

E-post: kontakt (at) ebb-flod.se

www.ebb-flod.se


Observera: vid mail, byt ut (at) mot @ och skriv ihop utan mellanslag.

Savannah Rosén


Terapi, Konstnärlig terapi & Parsamtal

Dans- & rörelseterapi

Meditation & Mindfulness